Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be
Christophe van Gerrewey
1982°
Biografie

Christophe van Gerrewey (1982) is lid van de kernredactie van DW B en van het architectuurtijdschrift OASE. De Bezige Bij Amsterdam/Antwerpen publiceerde zijn romans Op de hoogte (2012) en Trein met vertraging (2013), en de essaybundel Over alles en voor iedereen (2015). Bij A&S/books verscheen in 2015 zijn proefschrift Architectuur, een gebruiksaanwijzing. Theorie, kritiek en geschiedenis sinds 1950 volgens Geert Bekaert. Hij is hoogleraar architectuurtheorie aan de ??cole polytechnique f??d??rale de Lausanne.