Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be

Kruising

'Wervelende zwerm met een veelvoud aan bedoelingen': ter introductie van Ian McEwans 'Kruising'

Auteur: Bas Groes

???Kruising??? is zowel in de vorm als in de inhoud een experimenteel verhaal, een oefening in techniek. In fragmenten volgen we vier verschillende karakters: de kantoorklerk Blygh die sandwiches haalt; de dame uit de middenklasse, mevrouw Radcliffe, wier Morris Minor niet wil starten; een jongetje, John Fisher, dat speelt met een zelfgebouwde kar; en een naamloze verteller die verhaalt hoe hij ongewild bij de moord op een man betrokken raakt. Onbewust zijn ze alle vier onderdeel van een groter verband dat de lezer tot een compleet verhaal bijeen moet zien te puzzelen. Wat ???Kruising??? zeer goed weet te vatten is de simultane aard van de moderne werkelijkheidservaring ??? de ???gelijktijdigheid??? der dingen, en ook de begrensdheid van onze kennis om te wereld te vatten en te beschrijven. Zoals de verteller zegt: ???Dit alles gebeurde sneller dan ik het kan vertellen???. De onmogelijkheid om de werkelijkheidservaring volledig te doorgronden wordt gedramatiseerd door het schijnbaar eenvoudige van het alledaagse leven als ongrijpbaar en onkenbaar ten tonele te voeren. Alhoewel er voor de personages, onbewust opgesloten in hun eigen wereldje, geen betekenisvol geheel ontstaat, schept de lezer w??l die totaliteit, waarmee de chaos weer wordt geordend en de idee van de maatschappij als collectief wordt hersteld.