Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be

At the crossroads: pogingen tot definitie van de graphic poem

Verschenen in: Graphic poem
Auteur: Lies van Gasse


Wanneer we het hebben over de graphic poem, duiken er meer vragen op dan antwoorden. Wie maakt hem, waarom, en hoe ziet hij er precies uit? De graphic poem lijkt zich op een kruising tussen verschillende genres te bevinden en is daarom moeilijk te omschrijven. Hoewel we na het samenstellen van dit nummer duidelijk kunnen stellen dat er een vorm van beeldverhaal bestaat die zich onderscheidt van zowel het klassieke stripverhaal als van de graphic novel, valt het ook Patrick Bassant en mij, samenstellers van deze focus, zwaar dit genre in een sluitende definitie te vangen. Laten we daarom een poging wagen in dit essay. Vindt u het goed als we niet weer ingaan op wat een graphic novel is en waarin die zich onderscheidt van het stripboek?

Defini??ren is ontkennen. Een graphic poem is niet hetzelfde als een graphic novel. Een belangrijk kenmerk daarin lijkt het begrip po??zie te zijn, een begrip dat meer vragen oproept dan ze beantwoordt. Want wat is po??zie anno 2016? De ene dichter zal op deze vraag reageren met begrippen als beeldspraak en ritmiek, de andere zal het hebben over de meer retorische component, in het licht van de po??zieperformance. Po??ziecritici meten zich tegenwoordig een erg voorzichtige houding aan. Er lijken wel zoveel vormen van po??zie naast elkaar te mogen bestaan als er dichters zijn. Toch blijft er, hoewel vele dichters zich tegenwoordig ook aan proza wagen, een sterke scheidslijn tussen dichters en prozaschrijvers. 

Toon Horsten en S??bastien Conard, die voor deze focus twee essays leverden, nemen erg verschillende standpunten in als het gaat over de vraag hoe po??tisch een graphic poem nu eigenlijk is. Als ????n van de fundamentele redenen dat de graphic poem binnen de po??zie past, haalt Horsten het aspect beeldspraak aan, met die kanttekening dat net de grafische vertaling van die beeldspraak de graphic poem weghaalt uit de literatuur. Conard echter stelt, in een repliek op zijn visuele essay, het volgende: ???De graphic poem is niet de illustratie van een ???gedicht???. Dat kan best mooi zijn, maar dan zie ik niet wat er ???po??tisch??? aan zou zijn, behalve indien de illustratie erin slaagt zichzelf daarmede te ???po??tiseren??????. Niks beeldspraak dus. 

 

Het vervolg van deze tekst lees je in de papieren versie van DW B 2016 3.