Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be

Over DW B 2016 3

Verschenen in: Graphic poem
Auteur: Hugo Bousset

 

Beste lezers,

 

Het is ????n van de taken van een literair tijdschrift om niet alleen nieuwe schrijvers, maar ook nieuwe genres te ontdekken en te promoten. Bovendien houdt DW B erg van cross-over tussen diverse kunstvormen.

Daarom ben ik dubbel blij met de focus Graphic poem, samengesteld door Lies van Gasse en Patrick Bassant. De curatoren weten wel dat we de graphic novel al lang kennen ???  Kurt Snoekx en Patrick Bassant wijdden er DW B 2011/6 aan -, en dat de graphic poem voorouders heeft in de visuele po??zie. Maar toch menen ze de contouren te zien van een nieuw genre.

Welk genre? Ze gaan eerst intu??tief en inductief te werk: ze nodigen een aantal auteurs die mogelijk graphic poems maken uit om een bijdrage te leveren. Dan trachten ze, samen met S??bastien Conard en Toon Horsten, het genre voorlopig te defini??ren.

Uit hun uitnodigingsbrief voor de gekozen auteurs citeer ik een paragraaf die duidelijk maakt hoe moeilijk het is om zelfs het onderscheid tussen graphic poem en graphic novel te maken:

 

Als we voorzichtig het fenomeen van de graphic poem zouden moeten benaderen, komen we aan met begrippen als verminderde aandacht voor de verhaallijn, een verder doorgevoerde interactie tussen tekst en beeld, een taalgebruik dat eerder bij po??zie dan bij proza aansluit, een tekenstijl die eerder los en tastend is dan klaar en precies, een techniekkeuze die meer aansluit bij zeggingskracht en emotie dan bij rationaliteit en precisie. Nochtans is het dit soort bewoordingen dat de graphic poem al snel een smet van iets vrij zwevends kan bezorgen, terwijl dat het werk onrecht zou doen.

 

Er is een tweede punt dat ik wil signaleren. De lezer krijgt gratis toegang tot een extensie van elk nummer op www.dwb.be. Wat aangeboden wordt, staat in de inhoudsopgave van de papieren editie. Nieuw is de blog van redacteur Atte Jongstra: ???Wachtgevels???, waar ik zeer naar uitkijk.

 

Hugo Bousset