Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be

Face / Façade. 'Maar ooit waren ze blauw'. Over een verboden interview

Verschenen in: Groter en wreder dan ik
Auteur: Daniël Rovers

Je hebt van die wispelturige mensen wier stemmingswisselingen je zonder veel problemen verdraagt, omdat ze je vermaken, je het soort verstrooiing schenken dat Blaise Pascal de enige redding voor de huiver van het denken noemde. Er zijn echter ook mensen wier grilligheid diegenen kan vernietigen die afhankelijk zijn van hen, en waar je je als mens en als schrijver dus voor moet hoeden.

De architect H.R. – de initialen deelt hij met de protagonist van The Fountainhead – geldt als de architect der architecten. Dat hij vaak het ‘intellectuele geweten’ van de architectuur wordt genoemd, verklaart hij zelf eerder uit het gebrek aan scrupules dat zo vaak bij de meer succesvolle beoefenaars van het vak geconstateerd kan worden, dan uit zijn eigen ethos of principes. Toch zullen weinigen buiten de kring van ontwerpers, tekenaars, stedenbouwkundigen of critici het werk van deze architect kennen, in de eerste plaats omdat hij leeft als een kluizenaar en zijn hele loopbaan een grote terughoudendheid heeft getoond ten opzichte van de pers. Interviews geeft hij niet en er bestaan maar een paar foto’s van hem, foto’s waarop hij dan nog meestal maar half te zien is, verscholen achter een bloeiende aporocactus in een buitenwijk van een Mexicaanse of Midden-Amerikaanse stad, of zich verbergend achter de openstaande deur van een café, vermoedelijk in een welvarend Midden-Europees land, Zwitserland, Oostenrijk, misschien zelfs Tsjechië. Slechts een paar van zijn ontwerpen zijn gerealiseerd, en dan nog vaak op afgelegen locaties, ver weg van de mondaine wereld der grootstadsarchitecten en Pritzker Prize-winnaars, de ‘tekenaar-ondernemers’ (dixit H.R.) die niettemin allemaal op een zeker moment in hun carrière zijn beknopte, lucide, bijwijlen Messiaanse essaybundel Vero op hun nachtkastje hadden liggen.

Lees meer in DW B 2012 1.