Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be

Hist. ch. lect. De quatre-mains van Dominique Goblet en Kai Pfeiffer
Dominique Goblet is een hoogst oorspronkelijke verteller die van de verkenning van het beeldverhaal haar missie heeft gemaakt. De manier waarop ze tekst in haar werk opneemt, getuigt van een verregaand inzicht in de grenzeloze mogelijkheden van het medium. Woord en beeld vloeien dermate in elkaar over dat ze onontwarbaar zijn. De klassieke structuur die kaders aan de beelden opleggen, is een hindernis die niet langer speelt in Goblets werk.
       Kai Pfeiffer gaat nog verder in zijn verkenning van de eigenheid van de beeldende materie in de reeks ???REALM???. Het vertrekpunt is de moleculaire staat van de tekening. Wat zich op het papier ontwikkelt zijn geen representaties van onze werkelijkheid, maar is een zelfstandige wereld die is opgebouwd uit elementaire inktdeeltjes. In stadtelphen. urban elphes vormen die inktdeeltjes zich tot nieuwsgierige wezentjes met grote ogen die, als een ziel van de stad, overal aanwezig zijn en zonder commentaar te leveren, getuige zijn van het vervreemdende ding dat een stad eigenlijk is.
Lees meer in Zzzzzzz, de laatste graphic novel.