Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be

Een complete vrouwengids: in life and death

Verschenen in: Belladonna
Auteur: Celia Ledoux

Electrocution
Difficulty: easy

Drama: mostly in the result
Mutilation: mild to average


Eigenlijk duurt de ongelijkheid tussen de seksen gewoon voort, en is ze simpelweg van aard veranderd. De meest pregnante excessen worden bij wet geregeld, maar het grootste deel van de normering duurt voort, nu impliciet.

Don???t forget that every electronic device, in fact most of the modern housewife???s little helpers, may serve you well! You could feel inspired to make a statement, displaying your dissatisfaction with the obsolete equipment you???ve had to put up with for years. And more power to you for it!

Jonge vrouwen vandaag staan verrassend alleen. Zelfs de feministes van de tweede golf, vooral actief in de jaren 1960, ???70 en ???80, laten hen vaak in de steek. Zij vochten om te mogen werken en rollen op te nemen buiten het vaste stramien. Ze wilden de perceptie verbreden van wat een vrouw kon, en zijn daarin best geslaagd.

Do you feel disheartened by the incredible diversity of possible death helpers within your reach? You may feel stimulated instead if you imagine the broad array of possibilities they enable.

Vandaag zijn veel feministes uit de tweede golf tevreden met de vrijheid van vrouwen. Vrouwen die die vrijheden niet benutten geven ze standjes, en sommige tweedegolfkopstukken zoals Fay Weldon vinden het huidige ???matriarchaat??? repressief worden voor mannen. De schoonheidsindustrie is een laatste doorn in het oog, maar daarbuiten haalde tweedegolffeministe Cisca Dresselhuys bij haar aftreden als Opzij-redactrice vooral allochtone jonge vrouwen aan als boegbeelden van een mogelijke derde golf. Die vrouwen waren immers nog niet bevrijd.


Gas
Difficulty: somewhat technical
Drama: subtly simple
Mutilation: limited to arms and pallor


De exotisering van de derde golf is een vaak weerkerend fenomeen. De strijd om autochtone rechten noemt men zowat afgerond: vrouwen hebben beslissingsrecht over hun eigen lot, werken als ze dat willen, voeden kinderen op wanneer en als ze dat willen, worden niet meer openlijk gediscrimineerd, en over huishoudelijke taken wordt onderhandeld. Zover is het nog lang niet voor allochtone vrouwen.

If you do want to eliminate all doubt, you can leave an elegant explanatory note. There is no need to go into details. To bluntly state what happened, use that ghastly word (???suicide???) or any synonym. Simply bid your goodbyes to friends and family and thank them for a wonderful life.


Bovendien zijn we geneigd hoofddoek of maagdenvliesherstel bezorgd in vraag te stellen, maar doen we dat nauwelijks bij borstvergrotingen, liposucties of designervagina???s. Al worden die laatste soms bekritiseerd, ze worden wel als een vrije keuze gezien.

It???s true: we do covet a general suspicion of plain suicide methods. A so-called longing for simplicity usually hides an easy and ugly factor of laziness.


Wanneer Fatima Mernissi, Marokkaans sociologe en feministe, een rok wil kopen in een New Yorks warenhuis, ontdekt ze dat haar maat in westerse confectie niet bestaat. Dat detail slaat haar als een ontzettend symbolisch feit in het gezicht. De vormen waarop ze trots was blijken in het Westen beschamend. Ze concludeert dat de westerse vrouw niet alleen in denkbeelden wordt bekneld, maar op de engste manier ook in de ruimte: haar lichaam noch zij erin wordt toegelaten helemaal te bestaan.

First, clean your oven thoroughly.


Enerzijds zijn er de ingrepen die een ontoelaatbare schande of geschonden taboe moeten herstellen. In de oosterse sfeer de maagdenvliesreconstructie, want een goede vrouw is maagd tot het huwelijk. In het Westen een schaamlipcorrectie, want vrouwelijke genitalia moeten van een kinderloos verleden spreken, en na een bevalling kan een vagina chirurgisch weer strak worden getrokken. Om plezier of seksueel genot voor de vrouw gaat het niet. Integendeel, door de hoge concentratie van zenuwbundels is onomkeerbare schade en blijvende seksuele gevoelloosheid een re??el risico.

Stuff any lingering air leaks with some dusting rags.


Borstvergrotingen, liposucties, hoofddoek, bepaalde wisselende westerse modes, ze roepen afwisselend afschuw op en bewondering om de keuzes die ze voorstaan, de manier waarop deze vrouwen hun leven via hun lichaam sturen. Beide categorie??n van ingrepen zijn ondanks marketing en specifieke theorie??n eromheen vooral cultuurdragers die een belangrijk aspect uiten van wat een goede vrouw vertegenwoordigt. De ingrepen of dracht symboliseren een oosters ideaal van puurheid en respect voor de religieus-maatschappelijke traditie gecombineerd met succes, of juist de westerse eeuwige jeugd in een onmogelijk frisse vrouw die zichzelf blijft heruitvinden. Al zijn beide cultuurpolen veelbesproken en wederzijds beschimpt, vrouwen dragen er een gelijksoortige, buitenproportioneel zware symbolische waarde als vlaggendragers van levenswijzen, tijdvak, cultuur.

You are now set and ready to go. Turn on the gas (don???t light a match now!), put your head inside, and wait. You can even take a little nap. Death will soon send you sailing off into a deep sleep, fit for a household queen.


In zekere zin hebben tweedegolffeministes dus gelijk: vrouwen hebben meer verantwoordelijkheid dan ooit. Alleen geldt dat evengoed voor de vrouwen van hun eigen cultuur, en is dit soort verantwoordelijkheid geen voordeel. Het is een loodzware last.


Lees meer in Belladonna.