Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: https://www.dwb.be

Het wrak van Utopia. En haar opheffing

Verschenen in: Utopia
Auteur: Atte JongstraGeladen met 815 Italiaanse gelukzoekers (‘Lieve zuster

Ursula, ik ga naar Icaria’) & bemand door 60 maritieme

bonken bereikte stoomdrager Utopia, vlootlid van de Lijn

van het Anker, onder bevel van kapitein John McKeague,

in de middag van 17 maart 1891 op stormachtige wijze

Gibraltar. Het was onder zijn geschipper naast God dat

Utopia aan de onpasselijke golfslagen poogde te ontkomen,

door met reglementaire knopenbeperking aan te sturen op

een hoogst gebruikelijke verankering in de binnenhaven.

Dit bij nachtlicht, aangezien de dag geweken was.

Roerig ook het havenwater, een wind die machtig uitblies

op de 100 meter flanklengte van deze vlottende

samenleving.


Het vervolg van deze tekst lees je in de papieren versie van DW B 2016 1.