Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: https://www.dwb.be

Beste lezers

Verschenen in: Finissages
Auteur: Hugo Bousset

Beste lezers,

Finissages. Wat af is. Het klinkt als een vloek in de oren van wie bij de postmoderne filosofen geleerd heeft dat iets nooit ‘af’ kan zijn, dat dé identiteit niet bestaat, dat dé ideale maatschappij een gevaarlijke utopie is, dat dé betekenis van een kunstwerk als een chimère voor ons uit ijlt. Gelukkig maar, want als het onaffe af wordt gemaakt, is het dood, zo lezen we in de inleiding van Patrick Bassant en Gijsbert Pols, de samenstellers van Finissages.

We hebben het wel geleerd, maar het verlangen om iets te voleinden is vaak sterker dan het inzicht dat dat niet kan noch hoeft. De eeuwige hartstocht om in de haven aan te meren, samen te vallen met het ogenblik, de foltermachine in ons bewustzijn stil te leggen. ‘Amen’ te fluisteren.

De samenstellers onderzoeken die dubbelheid in vele facetten van het bestaan, en van tijd en ruimte: het reizen naar de oorsprong van een rivier om de ‘kale essentie’ van zichzelf te bereiken, de mislukte pogingen om Fidel Castro af te maken, de encyclopedist Atte Jongstra die doorheen zijn flinterdunne cocon van duizenden weetjes ook zijn verborgen wonden toont, het weigeren om een literaire tekst af te maken tot krankzinnigheid toe, de beelden die onthoofdingen onecht maken hoewel de kop wel degelijk naast het omvallende lijf ligt, het uitdijende onaffe van Peking, Sybren Polet die van geen finisssage wil weten, ook niet op hoge leeftijd. Want dan is hij dood nu hij nog leeft.

Ik heb nog enkele mededelingen.

In de Raad van Bestuur vervangt Marijke Van Reybrouck als voorzitter Hans Knol ten Bensel, die we van harte danken voor de vele jaren die hij met hart en ziel aan DW B heeft gewijd.

Jeroen Dera vervangt de onvervangbare Jos Joosten in de kernredactie. Samen met Laurens Ham zetelt Jos voortaan op eigen vraag in de redactieraad.

Flore Meertens en Astrid Dewaele versterken het redactiesecretariaat.

Save the date: op donderdag 7 mei 20 u. houdt DW B een groot feest met literatuur, muziek en beeld in de BOZAR te Brussel, naar aanleiding van zijn 160-jarig bestaan. Koen Peeters stelt speciaal voor die gelegenheid een boeknummer samen: Het portret, met 25 prachtige portretten van topauteurs en een fotokatern die aansluit bij de expositie in BOZAR: ‘Faces Now. Europese portretfotografie sinds 1990’.

Ook DW B blijft kennelijk onaf, hoewel het blijft dromen van het definitieve nummer dat alle andere overbodig zou maken. Zoete smaak van een droom, die gelukkig maar een droom is, die ons voortstuwt naar steeds nieuwe, vergeefse pogingen om iets af te maken.

Hugo Bousset