Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: https://www.dwb.be

Mijn hart blootgelegd (fragmenten)

Verschenen in: Vangnet

Vertaald door Rokus Hofstede


1         

Over de verdamping en de verdichting van het Ik. Daar komt alles op neer.

 

Over een zeker zinnelijk genot in de omgang met excentriekelingen.

            (Met Mijn hart blootgelegd kan ik om het even waar en om het even hoe beginnen, en er van dag tot dag aan doorwerken, al naargelang de inspiratie van het moment en de omstandigheden, zolang de inspiratie levendig is.)

 

De eerste de beste heeft het recht om over zichzelf te praten, als hij maar vermakelijk is.

 

3         

Ik kan me voorstellen dat je een ideaal verzaakt om te weten hoe het voelt om een ander ideaal aan te hangen.

 

Misschien is het wel heerlijk om beurtelings beul en slachtoffer te zijn.

 

11       

POLITIEK Ik heb geen overtuigingen, in de betekenis die mijn tijdgenoten aan dat woord hechten, omdat ik geen eerzucht heb.

            Mij ontbreekt het fundament voor een overtuiging.

            Bij nette mensen bestaat een zekere lafheid of liever een zekere futloosheid.

            Alleen boeven zijn overtuigd – waarvan? – van de noodzaak van succes. Daarom hebben ze ook succes.

            Waarom zou ik succes hebben, als ik daartoe niet eens een poging wil ondernemen?

            Een roemvol rijk kan worden gegrondvest op misdaad en een nobele religie op bedrog.

______________________

 

Toch heb ik een paar overtuigingen, in een meer verheven betekenis, maar die niet kan worden begrepen door mijn tijdgenoten.

 

Het vervolg van deze tekst leest u in de papieren versie van DW B 2014 2.