Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: https://www.dwb.be

Over DW B 2016 2

Verschenen in: Literatuurdragers
Auteur: Hugo Bousset

Beste lezers,

 

Stéphanie Vanasten en Matthieu Sergier, curatoren van de focus ‘Literatuurdragers in de openbare ruimte’, vertellen in hun inleiding duidelijk wat ze willen onderzoeken: ‘Hoe vindt de act of meaning plaats via nieuwe of verrassende tekstdragers en in andere, officiële of onverwachte ruimtes?’ Eén van de medewerkers, Kila van der Starre, wil bijvoorbeeld tonen hoe een tekstuele benadering van een literaire tekst gecombineerd kan worden met de analyse van de drager van die tekst. ‘De bestudering van die relatie kan laten zien hoe de materialiteit van een drager bijdraagt aan de betekenis van een tekst.’

De twee curatoren hebben ingezoomd op alle mogelijke tekstdragers in de publieke ruimte. Je krijgt de indruk dat de mensen op podium of stadsmuren, in liften en tunnels, op affiches en banieren, in steen gekapt of gezongen, als body art of land art, gulzig poëzie consumeren, meer dan in bibliotheken of gewoon thuis. Zo zie je dat niets verdwijnt; alles keert terug in een andere vorm. De orale literatuur zou door de uitvinding van de boekdrukkunst verdwijnen … Net zoals het boek door het web zou verschrompelen ...

Een andere focus kan inderdaad de elektronische literatuur (die in deze focus maar even wordt aangeraakt) in kaart brengen. Nu heeft DW B een (achteraf beschouwd) historisch nummer hierover gepubliceerd in augustus 1999, met zestien screenshots en een cd-rom, samengesteld door Jan Baetens en Eric Vos. Toen al werd duidelijk dat een nieuwe drager nieuwe literaire mogelijkheden opent: bijvoorbeeld combinaties  tussen gesproken woord, muziek en bewegend beeld, waarbij de lezer/gebruiker de interactieve ‘mediastream’ bepaalt.

 

DW B heeft opnieuw een writer in residence: Jens Meijen, ontdekt op de onvolprezen Babylons Interuniversitaire Literaire Prijs. Voorts ontstaan er alweer nieuwe samenwerkingsverbanden: met eLinea (te koop aanbieden van bijdragen uit DW B, om die met alle e-readerapparatuur te kunnen lezen), met Talent op Tilt (coachen van schrijvers uit Noord- of Vlaams-Brabant, met onder anderen Willem Bongers-Dek), met De Nieuwe Garde (zoeken naar en begeleiden van jonge essayisten, met in de kernredactie Jeroen Dera).

 

Hugo Bousset