Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: https://www.dwb.be

Betalingen vanuit het buitenland

 

NEDERLAND
A. Via de pc
Voor een internationale betaling langs elektronische weg hebt u de volgende gegevens van ons nodig:

1. IBAN: BE13 1430 8830 2639
2. BIC: GEBABEBB
3. Houder van de rekening: DW 
B vzw
4. Adres van de bank: Fintro, Monseigneur Ladeuzeplein 17, BE-3000 Leuven
5. Bedrag: 52 euro. Boekhandels, instellingen en scholen betalen 67 euro. Studenten en CJP’ers betalen 42 euro; zij bezorgen een kopie van hun studentenkaart of CJP-lidmaatschapskaart aan Cultura, Hoenderstraat 22, BE-9230 Wetteren (e-mailadres:
cultura@cultura-net.com,
fax: 0032 (0)9 369 59 25).

B. Aan het loket van uw bank
Uw bank kan uiteraard eveneens het abonneegeld overmaken. U bezorgt daartoe de bovenstaande gegevens aan uw loketbediende.

C. VISA / MASTERCARD
U kunt uw abonnement ook betalen met uw kredietkaart door uw kaartgegevens – de naam van de kaarthouder, het kaartnummer en de vervaldag – te bezorgen aan Cultura (per post: Cultura, Hoenderstraat 22, BE-9230 Wetteren, of per fax: 0032 (0)9 369 59 25).

EUROPA
Europese abonnees (van buiten Nederland of België) voeren de bovenstaande instructies uit. Uw abonnementsgeld bedraagt 52 euro (42 euro voor studenten) + 15 euro verzendkosten.

BUITEN EUROPA
Niet-Europese abonnees kunnen met het bovenstaande IBAN-nummer hun abonnement betalen via hun bank. Uiteraard kunt u ook met uw kredietkaart het abonnementsgeld laten overmaken. Uw abonnementsgeld bedraagt 52 euro (42 euro voor studenten) + 15 euro verzendkosten.

Per bankcheque betaalt u 52 euro (42 euro voor studenten) + 15 euro verzendkosten + 15 euro bankkosten = 82 euro (72 euro voor studenten).